Logo Biblioteki

10 Książek

Na start do nauki


Jeśli sięgając po książki z fascynującej Cię dziedziny nauki, zatrzymywałeś się dotąd na suchych i ciężkich wprowadzaniach, ta strona Ci pomoże.

Wraz ze specjalistami szukamy takich tytułów, które będą arcyciekawie napisane i wciągną Cię do samodzielnych studiów. Wszystko po to, aby nie gubić pierwszego impetu i pasji.

Gdy skończymy zbierać wszystkie zaplanowane listy, dodamy do strony możliwość komentowania zestawień, opiniowania książek i dodawania własnych tytułów. PS: Pełna informacja bibliograficzna o książkach - po kliknięciu w tytuł.

Dziedziny wiedzy

Wybierz z listy poniżej lub wyszukaj:


1. Anatomia i Fizjologia
2. Archeologia
3. Architektura
4. Astrofizyka
5. Astronomia
6. Biologia molekularna
7. Biologia oglna
8. Chemia nieorganiczna
9. Chemia organiczna
10. Chemia: zastosowania
11. Dom: historia
12. Dom: kuchnia
13. Dom: ogrd
14. Dom: warsztat
15. Drukarstwo, edytorstwo, ksi?garstwo
16. Elektrotechnika
17. Energia: ?rd?a i przetwarzanie
18. Etnologia i antropologia kulturowa
19. Ewolucja i Paleoantropologia
20. Farmakologia
21. Film i historia filmu
22. Filozofia: epistemologia
23. Filozofia: etyka
24. Filozofia: logika
25. Filozofia: ontologia
26. Finanse i spekulacja gie?dowa
27. Fizyka
28. Fotografia
29. Geografia: historia odkry?
30. Geografia: ?wiat
31. Geologia
32. Grnictwo
33. Gospodarka ?wiatowa
34. Historia filozofii
35. Historia gospodarcza
36. Historia idei politycznych
37. Historia literatury
38. Historia nauk przyrodnicznych
39. Historia pa?stwa i prawa
40. Historia Polski
41. Historia Polski: nowo?ytno??
42. Historia Polski: ?redniowiecze
43. Historia Polski: wsp?czesno??
44. Historia Polski: zabory
45. Historia sportu
46. Historia ?wiata
47. Historia ?wiata: nowo?ytno??
48. Historia ?wiata: ?redniowiecze
49. Historia ?wiata: staro?ytno??
50. Historia ?wiata: wiek XIX
51. Historia ?wiata: wsp?czesno??
52. Historia sztuki
53. Hodowla zwierz?t
54. Informacja: teoria
55. Informatyka
56. In?ynieria l?dowa, wodna, sanitarna
57. Islam
58. J?zykoznawstwo
59. Judaizm
60. Kartografia
61. Katolicyzm
62. Kolejnictwo
63. Komunikacja spo?eczna
64. Kosmetologia
65. Krytyka sztuki
66. Kultura j?zyka
67. Le?nictwo
68. Literatura: teoria
69. Lotnictwo i astronautyka
70. Maszyny i urz?dzenia mechaniczne
71. Matematyka
72. Materia?oznawstwo
73. Medycyna i historia medycyny
74. Meteorologia
75. Muzyka: teoria i estetyka
76. Neurobiologia
77. Ochrona ?rodowiska
78. Pedagogika
79. Planowanie i urbanistyka
80. Pojazdy naziemne
81. Polityka wewn?trzna
82. Polityka zagraniczna
83. Praca
84. Prawa cz?owieka
85. Prawo: teoria
86. Prawos?awie
87. Prawoznawstwo
88. Protestantyzm
89. Psychologia
90. Psychologia spo?eczna
91. Reklama i PR
92. Religie Wschodu
93. Rolnictwo
94. Socjologia
95. Statystyka i demografia
96. Sztuka etniczna
97. Sztuka ksi??ki
98. Sztuka nowoczesna
99. Sztuki plastyczne
100. Teatr i historia teatru
101. Telekomunikacja
102. Transport wodny i statki
103. Weterynaria
104. Wojskowo??
105. Zarz?dzanie

Podział nauk do potrzeb projektu opracowany wraz z Pracownią UKD Biblioteki Narodowej.

Archeologia

Autor zestawienia: dr Micha? Starski, pracownik Instytutu Archeologii UW, zainteresowany archeologi? p?nego ?redniowiecza i nowo?ytno?ci


1. Archeologia Polski wczesno?redniowiecznej / Andrzej Buko. - Warszawa, 2011

2. Bogowie, groby i uczeni / C. W. Ceram [pseud.]. - Warszawa, 1958

3. Najdawniejsze dzieje ziem polskich / Janusz Krzysztof Koz?owski, Piotr Kaczanowski. - Krakw, 1998

4. Wst?p do archeologii historycznej w Polsce / Leszek Kajzer. - ?d?, 1996

5. Dwana?cie miesi?cy z archeologi? / Andrzej Kokowski. - Warszawa, 2010

6. Zaginione cywilizacje / Aleksander Kondratow. - Warszawa, 1971

7. Gdy s?o?ce by?o bogiem / Zenon Kosidowski. - Warszawa, 1956

8. Pochodzenie cz?owieka / Richard Leakey. - Warszawa, 1995

9. Skarby ma?e i du?e / Zdzis?aw Skrok. - Warszawa, 2001

10. Kl?twy, mikroby i uczeni. T. 1, W ciszy otwieranych grobw / Zbigniew ?wi?ch. - Warszawa, 1988

Architektura

Autor zestawienia: Grzegorz Pi?tek, krytyk architektury i kurator, wsp?twrca Centrum Architektury


1. J?zyk wzorcw / Christopher Alexander [oraz] Sara Ishikawa [i in.]. - Gda?sk, 2008

2. Architektura szcz??cia / Alain de Botton. - Warszawa, 2010

3. W stron? architektury / Le Corbusier. - Warszawa, 2012

4. Deliryczny Nowy Jork / Rem Koolhaas. - Krakw, 2013

5. Co to jest architektura? / Marta Le?niakowska. - Warszawa, 1996

6. D.O.M.E.K. / Aleksandra Mizieli?ska, Daniel Mizieli?ski. - Warszawa, 2009

7. ?rd?o / Ayn Rand. - Pozna?, 2003

8. Odczuwanie architektury / Steen Eiler Rasmussen. - Warszawa, 1999

9. Dom / Witold Rybczy?ski. - Krakw, 2015

10. Elementy kompozycji urbanistycznej / Kazimierz Wejchert. - Warszawa, 1984

Astrofizyka

Autor zestawienia: dr Stanis?aw Bajtlik, astrofizyk, pracownik Centrum Astronomicznego im. Kopernika (PAN), popularyzator nauki, cz?onek Rady Programowej Warszawskiego Festiwalu Nauki.


1. Galaktyki, gwiazdy, ?ycie. Fizyka Wszech?wiata / Frank H. Shu. - Warszawa, 2003

2. Wprowadzenie do kosmologii wsp?czesnej / Andrew Liddle. - Warszawa, 2000

3. Grawitacja : wprowadzenie do oglnej teorii wzgl?dno?ci Einsteina / James B. Hartle. - Warszawa, 2010

4. Istota teorii wzgl?dno?ci / Albert Einstein. - Warszawa, 1997

5. Pan Tompkins w krainie czarw / George Gamow. - Warszawa, 1995

6. Pierwsze trzy minuty / Steven Weinberg. - Warszawa, 1998

7. Granice Kosmosu i Kosmologii / Micha? Heller. - Warszawa, 2005

8. J?dro ciemno?ci : ciemna materia, ciemna energia i niewidzialny Wszech?wiat / Jeremiah P. Ostriker, Simon Mitton. -Warszawa, 2015

9. Sen o teorii ostatecznej / Steven Weinberg. - Pozna?, 1997

10. Mj dom k?dy wiej? wiatry : stronice z ?ycia kosmologa / Fred Hoyle. - Warszawa, 2001

11. Pan Bg jest wyrafinowany... : nauka i ?ycie Alberta Einsteina / Abraham Pais. -Warszawa, 2001

12. Historia naturalna gwiazdozbiorw / Jerzy Dobrzycki, Jaros?aw W?odarczyk. - Warszawa, 2002

13. Niebo przez lornetk? / Patrick Moore. - Warszawa, 1999

14. Obserwacje i pomiary astronomiczne : dla studentw, uczniw i mi?o?nikw astronomii / Andrzej Branicki. - Warszawa, cop. 2012

15. Atlas nieba gwia?dzistego / Jerzy Dobrzycki, Adam Dobrzycki. - Warszawa, 1989

Biologia molekularna

Autor zestawienia: prof dr hab. Magdalena Fikus, polska biolog, biochemik, specjalistka w zakresie biochemii i fotochemii kwasw nukleinowych, biofizyki komrki, in?ynierii genetycznej. Wicedyrektor warszawskiego Festiwalu Nauki. Przewodnicz?ca Rady Upowszechniania Nauki PAN.


1. Podwjna spirala : relacja naoczna o wykryciu struktury DNA / James D. Watson. - Warszawa, 1975

2. Samolubny gen / Richard Dawkins. - Warszawa, 2007

3. DNA : tajemnica ?ycia / James D. Watson oraz Andrew Berry. - Warszawa, 2005

4. Przekle?stwo Adama : przysz?o?? bez m??czyzn / Bryan Sykes. - Warszawa, [2007]

5. Czerwona krlowa : p?e? a ewolucja natury ludzkiej / Matt Ridley. - Pozna?, 2010

6. Symbiotyczna planeta / Lynn Margulis. - Warszawa, 2000

7. Cienie zapomnianych przodkw : w poszukiwaniu naszej to?samo?ci / Carl Sagan, Ann Druyan. - Pozna?, 2000

8. Ponowny akt stworzenia : Dolly i era panowania nad biologi? / Ian Wilmut, Keith Campbell, Colin Tudge. - Pozna?, 2002

9. Okruchy ewolucji : tajemnice historii naturalnej / [Marcin Ryszkiewicz]. - Warszawa, 2014

10. Neandertalczyk : w poszukiwaniu zaginionych genomw / Svante Pbo. - Warszawa, 2015

Ewolucja i Paleoantropologia

Autor zestawienia: dr Marcin Ryszkiewicz, geolog, ewolucjonista, pracownik Muzeum Ziemi PAN, autor uznanych publikacji popularyzuj?cych swoj? dziedzin? nauki


1. Ewolucja jest faktem / Jerry A. Coyne. - Warszawa, 2009

2. Najwspanialsze widowisko ?wiata / Richard Dawkins. - Stare Groszki ; Warszawa, 2010

3. Strzelby, zarazki, maszyny / Jared Diamond. - Warszawa, 2010

4. Trzeci szympans / Jared Diamond. - Warszawa, 1996

5. Upadek / Jared Diamond. - Warszawa, [2007]

6. Dzieje ?ycia na Ziemi / [przedm. i red.] Stephen Jay Gould. - Warszawa, 1998

7. Niewczesny pogrzeb Darwina / Stephen Jay Gould. - Warszawa, 1999

8. Pochodzenie cz?owieka / Richard Leakey. - Warszawa, 1995

9. Szsta katastrofa / Richard Leakey, Roger Lewin. - Warszawa, 1999

10. Neandertalczyk / Svante Pbo. - Warszawa, 2015

11. Homo sapiens / Marcin Ryszkiewicz. - Stare Groszki ; Warszawa, 2013

12. Ziemia i ?ycie / Marcin Ryszkiewicz. - Warszawa, 1996

13. Zagadka neandertalczyka / James Shreeve. - Warszawa, 1998

14. Nasza wewn?trzna mena?eria / Neil Shubin. - Warszawa, 2009

15. Historia Ziemi / Steven M. Stanley. - Warszawa, 2002

Filozofia: epistemologia

Autor zestawienia: prof. dr hab. Bohdan Chwede?czuk , filozof, t?umacz i publicysta, ucze? filozofw wywodz?cych si? ze szko?y lwowsko-warszawskiej


1. Problem poznania / Alfred J. Ayer. - Warszawa, 1965

2. Zagadnienia i kierunki filozofii / Kazimierz Ajdukiewicz. - Warszawa, 1983

3. Teoria poznania / Roderick M. Chisholm. - Lublin, 1994

4. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk / Tadeusz Kotarbi?ski. - Warszawa, 2003

5. Przewodnik po teorii poznania / Adam Morton. - Warszawa, 2002

6. Nasza wiedza o ?wiecie zewn?trznym / Bertrand Russell. - Warszawa, 2000

7. Epistemologia / Jan Wole?ski. - Warszawa, 2005

8. Dialogi o wiedzy / Paul K. Feyerabend. - Warszawa, 1999

9. Logika odkrycia naukowego / Karl R. Popper. - Warszawa, 1977

10. Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne / Willard Van Orman Quine. - Warszawa, 1986

Fizyka

Autor zestawienia: dr Piotr Su?kowski, fizyk, adiunkt na Wydziale Fizyki UW. Jego zainteresowania badawcze obejmuj? matematyk? fizyczn?, teori? strun i biofizyk?. Laureat m.in. grantu Marii Curie, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wsp?prowadzi stron? http://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/


1. Ksi??ka o niczym / John D. Barrow. - Krakw, 2015

2. "Pan raczy ?artowa?, panie Feynman!" / Richard P. Feynman. - Krakw, 2007

3. QED - osobliwa teoria ?wiat?a i materii / Richard P. Feynman. - Warszawa, 2001

4. Feynmana wyk?ady z fizyki. T. 1.1, Mechanika, szczeglna teoria wzgl?dno?ci / Feynman, Leighton, Sands. - Warszawa, 2014

5. Kubity i kot Schrdingera : od maszyny Turinga do komputerw kwantowych / John Gribbin. - Warszawa, 2015

6. Krtka historia czasu / Stephen W. Hawking. - Pozna?, cop. 1996

7. Szcz??cie w przestrzeniach Banacha / Micha? Heller. - Krakw, 1995

8. Hiperprzestrze? / Michio Kaku. - Warszawa, [2010]

9. Droga do rzeczywisto?ci : wyczerpuj?cy przewodnik po prawach rz?dz?cych Wszech?wiatem / Roger Penrose. - Warszawa, 2011

10. Nowy umys? cesarza / Roger Penrose. - Warszawa, 2000.

11. Rewolucja energetyczna? Ale po co? / Marcin Popkiewicz. - Katowice, 2016

12. Interstellar i nauka / Kip Thorne. - Warszawa, 2015

13. Fizyka wsp?czesna / Paul A. Tipler, Ralph A. Llewellyn. - Warszawa, 2011

14. 200 uczonych w anegdocie. Ks. 1-2 / Andrzej Kajetan Wrblewski. - Warszawa, 2010

15. Historia fizyki / Andrzej Kajetan Wrblewski. - Warszawa, 2007

Fotografia

Autor zestawienia: Andrzej Zygmuntowicz, przewodnicz?cy Rady Artystycznej Zwi?zku Polskich Artystw Fotografikw, popularyzator fotografii


1. Historia fotografii / red. nauk. Juliet Hacking. - Warszawa, 2014

2. ?wiat?o obrazu / Roland Barthes. - Warszawa, 2008

3. Fotografia jako sztuka wsp?czesna / Charlotte Cotton. - Krakw, cop. 2010

4. Przygody plastyczne fotografii / Urszula Czartoryska. - Gda?sk, cop. 2002

5. Wielka ksi?ga fotografii / Anne H. Hoy. - Warszawa, cop. 2006

6. Historie fotografii w Polsce 1839-2009 / Adam Mazur. - Warszawa, cop. 2009

7. Ksi??ka o fotografowaniu / Andrzej A. Mroczek. - Gliwice, cop. 2009

8. Kalejdoskop fotografii / Leszek J. P?kalski. - Gliwice, 2012

9. O fotografii / Susan Sontag. - Krakw, 2009

10. ?wiadomo?? kadru / Zbigniew Tomaszczuk. - Wrze?nia, 2003

Geologia

Autor zestawienia: dr hab. W?odzimierz Mizerski, dyrektor Muzeum Geologicznego Pa?stwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, autor podr?cznikw akademickich, popularyzator geologii


1. W?druj?ce kontynenty - fantazja czy rzeczywisto?? ? / Igor I. Duel. - Warszawa, 1989

2. Ewolucja i zag?ada / Tony Hallam. - Warszawa, [2006]

3. Przez ocean czasu. T. 1-2 / Bohdan Korewicki. - Stawiguda, 2013

4. Z geologi? za pan brat / Andrzej Koz?owski, Stanis?aw Speczik. - Warszawa, 1988

5. Paleofakty / Marcin Machalski, Jaros?aw Stolarski. - Warszawa, 2000

6. Ewolucja / Marcin Ryszkiewicz. - Warszawa, 2000

7. Kolebka ?ycia / J. William Schopf. - Warszawa, 2002

8. Zanim pojawi? si? cz?owiek / [tekst] Zden?k V. pinar ; il. Zden?k Burian. - Warszawa, 1975

9. Nowe spojrzenie na star? planet? / Tjeerd H. van Andel. - Warszawa, 2001

10. Ilustrowana encyklopedia ska? i minera?w / Jerzy ?aba. - Chorzw, 2006

Historia sportu

Autor zestawienia: Andrzej Janisz, dziennikarz i komentator sportowy, autor i prowadz?cy wielu radiowych programw sportowych


1. Encyklopedia Pi?karska Fuji / Katowice, 1991-

2. Kronika Sportu Polskiego / Warszawa, 2001-

3. Calcio! / Juan Esteban Constain. - Pozna?, 2014

4. Autobiografia / Alex Ferguson. - Krakw, 2014

5. ?wiat wed?ug Garpa / John Irving. - Warszawa, 2007

6. Wojna futbolowa / Ryszard Kapu?ci?ski. - Warszawa, 2010

7. Encyklopedia sportw ?wiata / Wojciech Lipo?ski, Krzysztof Sawala. - Pozna? ; Warszawa, 2008. - T.1-

8. Herr Guardiola / Marti Perarnau. - Pozna?, 2014

9. Mecze, ktre wstrz?sn??y ?wiatem [dokument elektroniczny] / Stefan Szczep?ek. - Warszawa, 2011

10. Zapach miasta po burzy / Olgierd ?wierzewski. - Warszawa, 2014

Islam

Autor zestawienia: dr Patrycja Sasnal, arabistka, znawczyni stosunkw mi?dzynarodowych, stypendystka Fulbrighta, kierowniczka projektu "Bliski Wschd i Afryka P?nocna" w Polskim Instytucie Spraw Mi?dzynarodowych.


1. Islam, religia pa?stwa i prawa / Jzef Bielawski. - Warszawa, 1973

2. Mahomet / Maxime Rodinson. - Warszawa, 1994

3. Podstawowe wiadomo?ci o islamie / Janusz Danecki. - Warszawa, 2011

4. Islam i mit konfrontacji / Fred Halliday. -Warszawa, 2002.

5. Kair. Historia pewnej kamienicy / Ala al-Aswani. - Warszawa 2008

6. Sprawa Meursaulta / Kamel Daoud. - Krakw, 2015

7. Dziennik czasu okupacji / Raja Shehadeh. -- Krakw, 2014

8. Ca?kiem Bliski Wschd / Stanis?aw Guli?ski. - Warszawa, 2008

9. Stosunki mi?dzynarodowe na Bliskim Wschodzie w XX wieku / Jerzy Zdanowski. - Krakw, 2012

10. Orientalizm / Edward W. Said. - Warszawa, 1991

Krytyka sztuki

Autor zestawienia: dr Adam Mazur, krytyk sztuki, wyk?adowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, redaktor naczelny magazynu Szum


1. Sztuka ?wiata. T. 1-18 / Warszawa, 1999-2013

2. Rewolucjoni?ci s? zm?czeni / Jakub Banasiak. - Krakw, 2008

3. Raster : macie swoich krytykw / [pod red. Jakuba Banasiaka]. - Warszawa, 2009

4. Malarz ?ycia nowoczesnego / Charles Baudelaire. - Gda?sk, 1998

5. Sztuka cenniejsza ni? z?oto / Jan Bia?ostocki. - Warszawa, 1966

6. Rozmowy z Picassem / Brassai. - Krakw, 2001

7. Gra w klasy / Julio Cortzar. - Warszawa, 1994

8. O sztuce / E. H. Gombrich. - Warszawa, 1997

9. Sezon w piekle ; Iluminacje / Artur Rimbaud. - Warszawa, 1998

10. Prosz? bardzo / Anda Rottenberg. - Warszawa, 2009

Matematyka

Autor zestawienia: dr hab. Micha? Szurek, wyk?adowca Instytutu Matematyki UW, laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego, cz?onek Komitetu Redakcyjnego "Wiadomo?ci Matematyczne", autor wielu publikacji popularyzuj?cych matematyk?


1. Dowody z Ksi?gi / Martin Aigner, Gnter M. Ziegler. - Warszawa, 2002

2. Matematyczna bombonierka / Krzysztof Ciesielski, Zdzis?aw Pogoda. - Warszawa, cop. 2015

3. Co to jest matematyka? / Richard Courant, Herbert Robbins ; uzup. Ian Stewart. - Warszawa, 1998

4. Wst?p do geometrii dawnej i nowej / H. S. M. Coxeter. - Warszawa, 1967

5. Matematyka konkretna / Ronald L. Graham, Donald E. Knuth. - Warszawa, 2012

6. Wst?p do teorii prawdopodobie?stwa / Jacek Jakubowski, Rafa? Sztencel. - Warszawa, 2010

7. Lilavati / Szczepan Jele?ski ; oprac. Emilia Jele?ska. - Warszawa, 1992

8. ?ladami Pitagorasa / Szczepan Jele?ski. - Warszawa, 1995

9. Hiperprzestrze? / Michio Kaku. - Warszawa, [2010]

10. Wyk?ady z historii matematyki / Marek Kordos. - Warszawa, 2010

11. Wst?p do algebry. [Cz.] 1-3 / Aleksiej I. Kostrikin. - Warszawa, 2004-2005

12. Rachunek r?niczkowy i ca?kowy / Franciszek Leja ; przy wsp?pr. Franciszka Bierskiego. - Warszawa, 2008

13. Matematyka dyskretna / Kenneth A. Ross, Charles R.B. Wright. - Warszawa, 2012

14. Kalejdoskop matematyczny / Hugo Steinhaus. - Warszawa, 1989

15. O nauczaniu matematyki. T. 1-8 / Micha? Szurek. - Gda?sk, 2006

Meteorologia

Autor zestawienia: prof. dr hab. in?. Maciej Maciejewski, Zast?pca Dyrektora do ds. Badawczych w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pa?stwowym Instytucie Badawczym w Warszawie


1. ABC meteorologii / Alojzy Wo?. - Pozna?, 2005

2. Atlas chmur / Hans Hckel. - Warszawa, 2008

3. Jak przewidywa? pogod?? : meteorologia dla ka?dego / Jrg Kachelmann, Siegfried Schpfer. - Warszawa, 2006

4. Klimat: wybrane zagadnienia / Halina Lorenc. - Warszawa, 2004

5. Meteorologia dla ka?dego: opowie?ci, teorie i proste do?wiadczenia / Zbigniew Sorbjan. - Warszawa, 2001

6. Meteorologia i klimatologia / Krzysztof Ko?uchowski, Joanna Wibig, Jan Degirmendi?. - Warszawa, 2005

7. Pogoda / Brian Cosgrove. - Warszawa, 1994

8. Pogoda - chmury, zjawiska optyczne, opady / Storm Dunlop. - Warszawa, 2003

9. Pogoda i klimat / Gnter D. Roth. - Warszawa, 2000

Muzyka: teoria i estetyka

Autor zestawienia: Piotr Maculewicz, muzykolog, publicysta muzyczny, kierownik Gabinetu Zbiorw Muzycznych Biblioteki UW


1. Co to jest muzyka? / Carl Dahlhaus. - Warszawa, 1992

2. Instrumentoznawstwo i akustyka / Mieczys?aw Drobner. - Krakw, 1997

3. Historia estetyki muzycznej / Enrico Fubini. - Krakw, 1997

4. Muzyka mow? d?wi?kw ; Dialog muzyczny / Nikolaus Harnoncourt. - Warszawa, 2011

5. Wst?p do muzykologii / Heinrich Husmann. - Warszawa, 1968

6. Utwr muzyczny i sprawa jego to?samo?ci / Roman Ingarden. - Krakw, 1973

7. Formy muzyczne / Marek Podhajski. - Warszawa, 2013

8. Zasady muzyki / Franciszek Weso?owski. - Krakw, 2011

9. ABC form muzycznych / Danuta Wjcik. - Krakw, 1996

Psychologia spo?eczna

Autor zestawienia: prof. Bogdan Wojciszke, kierownik Katedry Psychologii Spo?ecznej Uniwersytetu SWPS


1. Cz?owiek - istota spo?eczna / Elliot Aronson oraz Joshua Aronson. - Warszawa, 2009

2. Wywieranie wp?ywu na ludzi / Robert B. Cialdini. - Gda?sk, 2014

3. Diagnoza spo?eczna 2013 : warunki i jako?? ?ycia Polakw / red. Janusz Czapi?ski, Tomasz Panek. - Warszawa, 2014

4. Szcz??cie / Jonathan Haidt. - Gda?sk, 2007

5. Prawy umys? / Jonathan Haidt. - Sopot, 2014

6. Pu?apki my?lenia / Daniel Kahneman. - Pozna?, cop. 2012

7. Z?udzenia, ktre pozwalaj? ?y? / pod red. Miros?awa Kofty i Teresy Szustrowej. - Warszawa, 2009

8. Psychologia spo?eczna / Bogdan Wojciszke. - Warszawa, 2011

9. Psychologia mi?o?ci / Bogdan Wojciszke. - Gda?sk, 2009

10. Efekt Lucyfera / Philip Zimbardo. - Warszawa, 2015

Religie Wschodu

Autor zestawienia: prof. dr hab. Krzysztof Kosior, znawca historii i filozofii religii oraz tradycji dalekowschodnich


1. D?inizm / Piotr Balcerowicz. - Warszawa, 2003

2. Zaratusztrianie / Mary Boyce. - ?d?, 1988

3. ?wi?ta ni? hinduizmu / J. L. Brockington. - Warszawa, 2010

4. Sikhowie / W. Owen Cole, Piara Singh Sambhi. - ?d?, 1987

5. Joga / Mircea Eliade. - Warszawa, 1997

6. Podstawy buddyzmu / Rupert Gethin. - Krakw, 2010

7. Taoizm / Livia Kohn. - Krakw, cop. 2012

8. Budda / Krzysztof Kosior. - Krakw, cop. 2007

9. Buddyzm / Marek Mejor. - Warszawa, 2001

10. Konfucjanizm / Xinzhong Yao. - Krakw, 2009

Sztuka nowoczesna

Autor zestawienia: Wojciech Koz?owski, krytyk i kurator, dyrektor galerii BWA w Zielonej Grze


1. Sztuka i cz?owiek / Leszek Brogowski. - Warszawa, 1990

2. Sztuka w obliczu przemian / Leszek Brogowski. - Warszawa, 1990

3. S.Z.T.U.K.A. / Sebastian Cichocki. - Warszawa, 2011

4. Od pop-artu do sztuki konceptualnej / Urszula Czartoryska. - Warszawa, 1974

5. Czy to jest sztuka? / Cynthia Freeland. - Pozna?, 2004

6. O sztuce nowej i najnowszej / Piotr Krakowski. - Warszawa, 1981

7. Art mon amour / Ewa Kuryluk. - Warszawa, 2002

8. Sztuka w Polsce 1945-2005 / Anda Rottenberg. - Warszawa, 2005

9. Zata?cz? ci, co dr?eli / Karol Sienkiewicz. - Krakw, 2014

10. Siedem dni w ?wiecie sztuki / Sarah Thornton. - Warszawa, 2011

11. Sztuki wizualne / Magdalena Ujma. - Warszawa ; Bielsko-Bia?a, 2011

Zarz?dzanie

Autor zestawienia: prof. dr hab. Joanna Cygler, pracownik Instytutu Zarz?dzania SGH, autorka licznych projektw badawczych i ekspertyz na rzecz biznesu


1. Zarz?dzanie w ma?ych dawkach / Russell L. Ackoff. - Warszawa, 1993

2. Praktyka zarz?dzania / Peter F. Drucker. - Warszawa, 2005

3. Zarz?dzanie / Jerzy Kisielnicki. - Warszawa, 2014

4. Marketing / Philip Kotler, Kevin Lane Keller. - Pozna?, 2012

5. Mikroszk?ka zarz?dzania / Krzysztof Ob?j. - Warszawa, 1994

6. Porter o konkurencji / Michael E. Porter. - Warszawa, 2001

7. Planowanie strategiczne w przedsi?biorstwie / Maria Romanowska. - Warszawa, 2009

8. Kierowanie / James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr. - Warszawa, 2011

9. Zarz?dzanie / red. nauk. Andrzej K. Ko?mi?ski, W?odzimierz Piotrowski. - Warszawa, 2009

10. Wsp?czesne koncepcje i metody zarz?dzania / Kazimierz Zimniewicz. - Warszawa, 2009

O Nas

Stronę i listy opracowuje zespół Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie.


Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa
10ksiazek@koszykowa.pl


Napisali o nas:

Lustro Biblioteki - Logo ISSUU - Logo
(str. 34: ekspert poleca)
SBP - Logo Mądre Książki - Logo